ISIN RSEIBBE81150 CFI kod ESVUFR Tiker EIBBAK1150
FISN ELEKTROIZ.BB/SH VTG FPD RSD400
Valuta RSD Ukupno emitovano 565927
Nominalna vrednost jedne hartije 400.00 Ukupna nominalna vrednost 226,370,800.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)