ISIN RSINBBE75369 CFI kod ESVUFR Tiker INBBAS5361
FISN IN BAJMOK/SH VTG FPD RSD500
Valuta RSD Ukupno emitovano 47923
Nominalna vrednost jedne hartije 500.00 Ukupna nominalna vrednost 23,961,500.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)