ISIN RSZTOPE94588 CFI kod ESVUFR Tiker ZTOPAK4588
FISN ŽITOPRODUKT ZR/SH VTG FPD RSD785
Valuta RSD Ukupno emitovano 1456771
Nominalna vrednost jedne hartije 785.00 Ukupna nominalna vrednost 1,143,565,235.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)