ISIN RSSECZE24396 CFI kod ESVUFR Tiker SECZAS4398
FISN FAB ŠEĆERA/SH VTG FPD RSD60
Valuta RSD Ukupno emitovano 3002400
Nominalna vrednost jedne hartije 60.00 Ukupna nominalna vrednost 180,144,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)