ISIN RSBIRZE35728 CFI kod ESRUFR Tiker BIRZAK5728
FISN BIRO 54/SH VTG FPD RSD200
Valuta RSD Ukupno emitovano 450
Nominalna vrednost jedne hartije 200.00 Ukupna nominalna vrednost 90,000.00
Opis CFI Obične akcije, Umanjeno pravo glasa (više akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)

ISIN RSBIRZE76557 CFI kod ESVUFR Tiker BIRZAK6557
FISN BIRO 54/SH VTG FPD RSD1000
Valuta RSD Ukupno emitovano 8773
Nominalna vrednost jedne hartije 1,000.00 Ukupna nominalna vrednost 8,773,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)