ISIN RSTPVNE97459 CFI kod ESVUFR Tiker TPVNAK7451
FISN TP VENAC CR/SH VTG FPD RSD1000
Valuta RSD Ukupno emitovano 18124
Nominalna vrednost jedne hartije 1,000.00 Ukupna nominalna vrednost 18,124,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)