ISIN RSMERKE15348 CFI kod ESVUFR Tiker MERKAK5348
FISN MERKUR BP/SH VTG FPD RSD600
Valuta RSD Ukupno emitovano 247067
Nominalna vrednost jedne hartije 600.00 Ukupna nominalna vrednost 148,240,200.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)