ISIN RSRUSME71134 CFI kod ESVUFR Tiker RUSMAK1136
FISN RU MARKOVICTOZA/SH VTG FPD RSD1000
Valuta RSD Ukupno emitovano 447
Nominalna vrednost jedne hartije 1,000.00 Ukupna nominalna vrednost 447,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)