ISIN RSBRTSE29418 CFI kod ESVUFR Tiker BRTSAS9410
FISN BRATSTVO SU/SH VTG FPD RSD400
Valuta RSD Ukupno emitovano 501283
Nominalna vrednost jedne hartije 400.00 Ukupna nominalna vrednost 200,513,200.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)