ISIN RSMITRE88883 CFI kod ESVUFR Tiker MITRAK8883
FISN MITROSREM/SH VTG FPD RSD100
Valuta RSD Ukupno emitovano 6203440
Nominalna vrednost jedne hartije 100.00 Ukupna nominalna vrednost 620,344,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)