ISIN RSMITRE40215 CFI kod ESEUFR Tiker MITRAK0215
FISN MITROSREM/SH VTG FPD RSD450
Valuta RSD Ukupno emitovano 332499
Nominalna vrednost jedne hartije 450.00 Ukupna nominalna vrednost 149,624,550.00
Opis CFI Obične akcije, Uvećano pravo glasa (jedna akcija nosi više glasova), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)

ISIN RSMITRE42286 CFI kod ESVUFR Tiker MITRAK2286
FISN MITROSREM/SH VTG FPD RSD10
Valuta RSD Ukupno emitovano 36971000
Nominalna vrednost jedne hartije 10.00 Ukupna nominalna vrednost 369,710,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)