ISIN RSNOVKE15032 CFI kod ESVUFR Tiker NOVKAK5034
FISN NOVKABEL NS/SH VTG FPD RSD95779.04
Valuta RSD Ukupno emitovano 10946
Nominalna vrednost jedne hartije 95,779.04 Ukupna nominalna vrednost 1,048,397,371.84
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)