ISIN RSZGOPE26843 CFI kod ESVUFR Tiker ZGOPAK6845
FISN ZGOP/SH VTG FPD RSD100
Valuta RSD Ukupno emitovano 15408847
Nominalna vrednost jedne hartije 100.00 Ukupna nominalna vrednost 1,540,884,700.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)