ISIN RSUNVZE20235 CFI kod ESVUFR Tiker UNVZAS0237
FISN UNIVERZAL KA/SH VTG FPD RSD1000
Valuta RSD Ukupno emitovano 230858
Nominalna vrednost jedne hartije 1,000.00 Ukupna nominalna vrednost 230,858,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)