ISIN RSPRIGE18161 CFI kod ESVUFR Tiker PRIGAK8163
FISN LUČIĆ-PRIGREVIC/SH VTG FPD RSD570
Valuta RSD Ukupno emitovano 717968
Nominalna vrednost jedne hartije 570.00 Ukupna nominalna vrednost 409,241,760.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)