ISIN RSPDBCE26689 CFI kod ESVUFR Tiker PDBCAS6681
FISN PODUNAVLJE BE/SH VTG FPD RSD1000
Valuta RSD Ukupno emitovano 198349
Nominalna vrednost jedne hartije 1,000.00 Ukupna nominalna vrednost 198,349,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)