ISIN RSPREHE42374 CFI kod ESVUFR Tiker PREHAK2376
FISN TP PREHRANA/SH VTG FPD RSD1000
Valuta RSD Ukupno emitovano 214300
Nominalna vrednost jedne hartije 1,000.00 Ukupna nominalna vrednost 214,300,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)