ISIN RSSLPZE70255 CFI kod ESVUFR Tiker SLPZAK0257
FISN SLOGA BK/SH VTG FPD RSD1060
Valuta RSD Ukupno emitovano 178511
Nominalna vrednost jedne hartije 1,060.00 Ukupna nominalna vrednost 189,221,660.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)