ISIN RSLFRME35325 CFI kod ESVUFR Tiker LFRMAK5327
FISN LA FERME/SH VTG FPD RSD1000
Valuta RSD Ukupno emitovano 12789
Nominalna vrednost jedne hartije 1,000.00 Ukupna nominalna vrednost 12,789,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)