ISIN RSNOVIE39143 CFI kod ESVUFR Tiker NOVIAK9145
FISN NOVITET/SH VTG FPD RSD1000
Valuta RSD Ukupno emitovano 193050
Nominalna vrednost jedne hartije 1,000.00 Ukupna nominalna vrednost 193,050,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)