ISIN RSZVNSE19330 CFI kod ESVUFR Tiker ZVNSAK9332
FISN NEOSTAR NS/SH VTG FPD RSD1000
Valuta RSD Ukupno emitovano 100223
Nominalna vrednost jedne hartije 1,000.00 Ukupna nominalna vrednost 100,223,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)