ISIN RSATPVE77136 CFI kod ESVUFR Tiker ATPVAS7138
FISN ATP VOJVODINA/SH VTG FPD RSD1000
Valuta RSD Ukupno emitovano 191047
Nominalna vrednost jedne hartije 1,000.00 Ukupna nominalna vrednost 191,047,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)