ISIN RSDTDKE61182 CFI kod ESVUFR Tiker DTDKAK1182
FISN DTD KANAL NS/SH VTG FPD RSD440
Valuta RSD Ukupno emitovano 43550
Nominalna vrednost jedne hartije 440.00 Ukupna nominalna vrednost 19,162,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)