ISIN RSVJVOE84983 CFI kod ESVUFR Tiker VJVOAK4983
FISN VOJVODINA/SH VTG FPD RSD300
Valuta RSD Ukupno emitovano 23042
Nominalna vrednost jedne hartije 300.00 Ukupna nominalna vrednost 6,912,600.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)