ISIN RSJEVRE91789 CFI kod ESVUFR Tiker JEVRAS1789
FISN JEDINSSTVO VL/SH VTG FPD RSD1000
Valuta RSD Ukupno emitovano 28411
Nominalna vrednost jedne hartije 1,000.00 Ukupna nominalna vrednost 28,411,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)