ISIN RSJABKE29081 CFI kod ESVUFR Tiker JABKAS9083
FISN JABUKA/SH VTG FPD RSD1000
Valuta RSD Ukupno emitovano 64287
Nominalna vrednost jedne hartije 1,000.00 Ukupna nominalna vrednost 64,287,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)