ISIN RSPSSUE68461 CFI kod ESVUFR Tiker PSSUAK8463
FISN PEŠČARA/SH VTG FPD RSD1000
Valuta RSD Ukupno emitovano 24205
Nominalna vrednost jedne hartije 1,000.00 Ukupna nominalna vrednost 24,205,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)