ISIN RSJUSIE20359 CFI kod ESVUFR Tiker JUSIAK0359
FISN SEDMI JULI SIR/SH VTG FPD RSD1000
Valuta RSD Ukupno emitovano 240543
Nominalna vrednost jedne hartije 1,000.00 Ukupna nominalna vrednost 240,543,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)