ISIN RSDOZAE25521 CFI kod ESVUFR Tiker DOZAAK5521
FISN DOŽA ĐERĐ BT/SH VTG FPD RSD11221
Valuta RSD Ukupno emitovano 157922
Nominalna vrednost jedne hartije 11,221.00 Ukupna nominalna vrednost 1,772,042,762.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)