ISIN RSORHVE62718 CFI kod ESVUFR Tiker ORHVAK2718
FISN ORAHOVO NO/SH VTG FPD RSD100
Valuta RSD Ukupno emitovano 1440290
Nominalna vrednost jedne hartije 100.00 Ukupna nominalna vrednost 144,029,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)