ISIN RSZOCAE84389 CFI kod ESVUFR Tiker ZOCAAK4389
FISN ZOBNATICA BT/SH VTG FPD RSD1000
Valuta RSD Ukupno emitovano 399576
Nominalna vrednost jedne hartije 1,000.00 Ukupna nominalna vrednost 399,576,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)