ISIN RSZRSUE51849 CFI kod ESVUFR Tiker ZRSUAK1849
FISN ŽELJEZNIČAR KON/SH VTG FPD RSD1000
Valuta RSD Ukupno emitovano 333172
Nominalna vrednost jedne hartije 1,000.00 Ukupna nominalna vrednost 333,172,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)