ISIN RSBJNEE09469 CFI kod ESVUFR Tiker BJNEAK9461
FISN BRAT.JEDINSTVO/SH VTG FPD RSD1000
Valuta RSD Ukupno emitovano 70249
Nominalna vrednost jedne hartije 1,000.00 Ukupna nominalna vrednost 70,249,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)