ISIN RSCTRLE58345 CFI kod ESVUFR Tiker CTRLAS8347
FISN CENTRAL VS/SH VTG FPD RSD1000
Valuta RSD Ukupno emitovano 102308
Nominalna vrednost jedne hartije 1,000.00 Ukupna nominalna vrednost 102,308,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)