ISIN RSTRPRE39500 CFI kod ESVUFR Tiker TRPRAK9500
FISN TRGOPRODUKT/SH VTG FPD RSD1000
Valuta RSD Ukupno emitovano 202912
Nominalna vrednost jedne hartije 1,000.00 Ukupna nominalna vrednost 202,912,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)