ISIN RSPHEME88121 CFI kod ESVUFR Tiker PHEMAK8123
FISN HIP-PETROHEMIJA/SH VTG FPD RSD830
Valuta RSD Ukupno emitovano 66851096
Nominalna vrednost jedne hartije 830.00 Ukupna nominalna vrednost 55,486,409,680.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)