ISIN RSVOJSE75995 CFI kod ESVUFR Tiker VOJSAS5995
FISN VOJVODINA SR/SH VTG FPD RSD1000
Valuta RSD Ukupno emitovano 13483
Nominalna vrednost jedne hartije 1,000.00 Ukupna nominalna vrednost 13,483,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)