ISIN RSOSOKE80501 CFI kod ESVUFR Tiker OSOKAK0501
FISN 8.OKTOBAR BČ/SH VTG FPD RSD440
Valuta RSD Ukupno emitovano 24775
Nominalna vrednost jedne hartije 440.00 Ukupna nominalna vrednost 10,901,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)