ISIN RSPOSOE61666 CFI kod ESVUFR Tiker POSOAK1666
FISN 1. OKTOBAR SO/SH VTG FPD RSD1000
Valuta RSD Ukupno emitovano 54516
Nominalna vrednost jedne hartije 1,000.00 Ukupna nominalna vrednost 54,516,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)