ISIN RSKULSE83672 CFI kod ESVUFR Tiker KULSAK3672
FISN KULSKI ŠTOFOVI/SH VTG FPD RSD343.77
Valuta RSD Ukupno emitovano 32023
Nominalna vrednost jedne hartije 343.77 Ukupna nominalna vrednost 11,008,546.71
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)