ISIN RSINZRE92922 CFI kod ESVUFR Tiker INZRAS2924
FISN INS ZAŠ.NA RADU/SH VTG FPD RSD2500
Valuta RSD Ukupno emitovano 13578
Nominalna vrednost jedne hartije 2,500.00 Ukupna nominalna vrednost 33,945,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)