ISIN RSVPBPE42557 CFI kod ESVUFR Tiker VPBPAK2559
FISN VOJPUT-BAČKAPUT/SH VTG FPD RSD3640
Valuta RSD Ukupno emitovano 178542
Nominalna vrednost jedne hartije 3,640.00 Ukupna nominalna vrednost 649,892,880.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)