ISIN RSOBNOE17081 CFI kod ESVUFR Tiker OBNOAK7081
FISN OBNOVA PROMET/SH VTG FPD RSD550
Valuta RSD Ukupno emitovano 7803
Nominalna vrednost jedne hartije 550.00 Ukupna nominalna vrednost 4,291,650.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)