ISIN RSTKSZE18969 CFI kod ESVUFR Tiker TKSZAK8961
FISN TEKSTIL/SH VTG FPD RSD1000
Valuta RSD Ukupno emitovano 96514
Nominalna vrednost jedne hartije 1,000.00 Ukupna nominalna vrednost 96,514,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)