ISIN RSHDGRE32608 CFI kod ESVUFR Tiker HDGRAK2600
FISN HIDROGRADNJA/SH VTG FPD RSD1000
Valuta RSD Ukupno emitovano 34667
Nominalna vrednost jedne hartije 1,000.00 Ukupna nominalna vrednost 34,667,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)