ISIN RSSBACE45598 CFI kod ESVUFR Tiker SBACAK5590
FISN SREDNJA BAČKA/SH VTG FPD RSD1000
Valuta RSD Ukupno emitovano 53074
Nominalna vrednost jedne hartije 1,000.00 Ukupna nominalna vrednost 53,074,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)