ISIN RSINALE93918 CFI kod ESVUFR Tiker INALAK3910
FISN INTERNACION/SH VTG FPD RSD430
Valuta RSD Ukupno emitovano 451627
Nominalna vrednost jedne hartije 430.00 Ukupna nominalna vrednost 194,199,610.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)