ISIN RSBDBPE91404 CFI kod ESVUFR Tiker BDBPAK1404
FISN BUDUĆNOST BP/SH VTG FPD RSD1000
Valuta RSD Ukupno emitovano 408293
Nominalna vrednost jedne hartije 1,000.00 Ukupna nominalna vrednost 408,293,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)