ISIN RSBEPAE86016 CFI kod ESVUFR Tiker BEPAAK6018
FISN BEOPAN PA/SH VTG FPD RSD400
Valuta RSD Ukupno emitovano 1475
Nominalna vrednost jedne hartije 400.00 Ukupna nominalna vrednost 590,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)