ISIN RSLKNSE71615 CFI kod ESVUFR Tiker LKNSAK1615
FISN DP WORLD NS/SH VTG FPD RSD100
Valuta RSD Ukupno emitovano 8202222
Nominalna vrednost jedne hartije 100.00 Ukupna nominalna vrednost 820,222,200.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)