ISIN RSSEVEE48986 CFI kod ESVUFR Tiker SEVEAK8986
FISN SEVERTRANS SO/SH VTG FPD RSD500
Valuta RSD Ukupno emitovano 330226
Nominalna vrednost jedne hartije 500.00 Ukupna nominalna vrednost 165,113,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)